lördag, februari 26, 2011

Did Frank Zappa Come Up With A Business Plan For File Sharing In 1983?

 We propose to acquire the rights to digitally duplicate and store THE BEST of every record company's difficult-to-move Quality Catalog Items [Q.C.I.], store them in a central processing location, and have them accessible by phone or cable TV, directly patchable into the user's home taping appliances, with the option of direct digital-to-digital transfer to F-1 (SONY consumer level digital tape encoder), Beta Hi-Fi, or ordinary analog cassette (requiring the installation of a rentable D-A converter in the phone itself . . . the main chip is about $12).

http://www.techdirt.com/articles/20090405/1806484395.shtml

På svenska:

FÖRSLAG TILL ETT SYSTEM FÖR ATT ERSÄTTA GRAMMOFONSKIVOR OCH DESS DISTRIBUTION UTE PÅ MARKNADEN

Att distribuera och sälja skivor är i dag en ganska idiotisk process som i stort sett går ut på att frakta plastbitar instoppade i kartongfodral från det ena stället till det andra.

Dessa objekt är, i större kvantiteter, tunga och dyra att frakta. Tillverkningsprocessen är komplicerad och samtidigt primitiv. Kvalitetskontrollen i presserierna är en studie i meningslöshet. Missnöjda kunder som returnerar skeva och ospelbara skivor är rutin i varje skivaffär.

Den nya digitala tekniken i form av kompaktskivor [CD], kommer snart att lösa dessa problem och förse kunderna med en bättre ljudkvalitet. Kompaktskivor är mindre, har längre speltid, och kommer troligen kosta mindre att frakta ... men de är mycket dyrare att köpa och tillverka. För att kunna lyssna på dem måste konsumenten också komplettera sin anläggning med en digital skivspelare (ca sju hundra dollar).

Huvuddelen av skivbolagens marknadsföring läggs idag på 'NYTT MATERIAL'... det senaste och det bästa av vad det nu kan vara som deras kokainomtöcknade producenter försöker att pracka på oss just den här veckan.

För det mesta resulterar dessa 'estetiska beslut' i stora berg av värdelösa kartong/vinyl artifakter, och returneras därför, för att så småningom hamna i plaståtervinningskvarnarna. Dessa misstag är dyrbara.

Anta att den nuvarande distributionsmetoden inte fanns, och tänk på hur mycket pengar som spenderas på de STORA OCH DYRA KATALOGER som översvämmar marknaden. (På grund av att skivaffärernas försäljnings utrymme är begränsat, och det omätliga begäret från försäljningsbolagens representanter att fylla allt tillgängligt utrymme ute i affärerna med just den här veckans nyutgivna skivor.)

Alla stora skivbolag har källarvalven fulla med (och de eviga rättigheterna till) fina inspelningar av fantastiska artister som skulle kunna glädja många musikkonsumenter om de gjordes tillgängliga på ett lämpligt sätt.
MUSIKKONSUMENTER VILL KONSUMERA MUSIK... INTE NÖDVÄNDIGTVIS VINYLPLATTOR I KARTONGFODRAL.
Vårt förslag går ut på att ta vara på de positiva aspekterna av den negativa trend som drabbat musik utgiven på vinyl: hemmakopiering av skivor på kassettband.

För det första, vi måste inse att kopiering av skivor inte nödvändigtvis beror på att konsumenten skulle vara speciellt kriminell. Om en konsument gör en hemmainspelning från en skiva kommer kopian troligen att låta mycket bättre än en kommersiellt tillverkad högfarts inspelad kassett som ett skivbolag har gett ut.
............................... ............................
Vi arbetar för att få rätt att digitalt duplicera DET BÄSTA från varje skivbolags svårt-att-få-ut Kvalitets Musik Katalog [K.M.K.], lagra dem i ett centralarkiv och göra dem tillgängliga för konsumenterna genom telefon eller kabelnätet där han/hon direkt kan spela in musiken på sin egen F1 bandspelare (SONYs digitala bandspelare för hemmabruk), Beta Hifi eller till vanlig analog kassett (vilket gör det nödvändigt att installera en D-A omvandlare... huvudchipet kostar ungefär tolv dollar).

All utbetalning av royalties, räkningarna för det konsumenten har spelat in, osv., byggs in i systemets mjukvara.
Konsumenten får möjlighet att prenumerera på en eller flera 'musikkategorier' som betalas månadsvis, UTAN NÅGON HÄNSYN TILL HUR MYCKET KONSUMENTEN VILL SPELA IN AV MATERIALET.

Genom att erbjuda musik i stora kvantiteter till en reducerad kostnad, elimineras behovet av att duplicera och lagra den, efter som den skulle finnas tillgängligt vid vilken tid på dygnet som helst.

En fördel med TV-kabel är: på dessa kanaler där inget någonsin verkar hända (det finns ungefär sjuttio stycken av dem i L.A.), skulle man kunna visa skivomslagen, inklusive sångtexterna, tekniska data osv. under tiden som överföringen pågår, och därmed få en elektronisk motsvarighet till den försäljningshjälp som finns inbyggd i skivan när den var en 'skiva,' eftersom det finns många konsumenter som vill fingra & fetischera omslaget under tiden som de lyssnar på musiken.

På detta sätt tillgodoses Fingra & Fetischism Potentsialen [F.F.P.] på ett billigt sätt utan att tonvis med kartong måste fraktas omkring.

De mesta av den utrustning som behövs finns idag lätt tillgänglig, den bara väntar på att kopplas ihop för att göra slut på skivindustrin som den nu existerar.

Inga kommentarer: